VILLA dalia  
     
  G Ł Ó W N A

LOKALIZACJA

OPIS INWESTYCJI

APARTAMENTY

REALIZACJE

GALERIA

 
Saska Kępa – część dzielnicy Praga Południe, położonej w prawobrzeżnej części Warszawy, uważana za jeden z najpiękniejszych zakątków stolicy. Obecna zabudowa (willowa) zaczęła powstawać w latach trzydziestych XX w. Planowane było zrealizowanie koncepcji Miasta Ogrodu, popularnego w Europie w okresie przedwojennym. Podobna koncepcja była realizowana także na Żoliborzu, nieco starszej dzielnicy lewobrzeżnej Warszawy. Saska Kępa jest prawie zupełnie odizolowana od sąsiednich osiedli przez rozmaite tereny zielone. Na północ przy Wiśle leży Stadion Dziesięciolecia obecnie pełniący funkcję wielkiego bazaru pod nazwą Jarmark Europa, a bardziej na wschód Park Skaryszewski. Od wschodu, w dawnej pradolinie Wisły leżą rozległe ogródki działkowe. Zachodnią i południową granicę dzielnicy tworzy zakrzywiony, nie meliorowany, brzeg Wisły porośnięty drzewami i wikliną. Naprzeciwko Wodociągu Praskiego, pośrodku nurtu rzeki stoi tzw. Gruba Kaśka, stacja poboru wody pitnej dla Warszawy.
  INWESTOR: PLANO Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11/4 ; 02-796 WARSZAWA Internet: www.plano.pl  
  KONTAKT: Tel. (0-22) 648 98 28; Tel. kom. 601 680 800; 609 264 266, e-mail: PLANO